Pretvarač apsorbirane doze

...
...

siva
1
Joul jonizujućeg zračenja od jednog kilograma materije
1

Rad
100
Klikom na vrijednost podataka sa desne strane automatski će se kopirati podaci.