Pretvarač energije

...
...

Metric

kWh
2,78×10-7
MJ
10-6
kJ
10-3
J
1
Ws
1
eV
6,24×1018

Britanci / Amerikanci

Quad
9,48×10-19
Therm
9,48×10-9
Britanska termalna jedinica
9,48×10-4
Foot-pound
0,74

Ostalo

kcal
2,39×10-4
cal
0,24
Thermie
2,39×10-7
Klikom na vrijednost podataka sa desne strane automatski će se kopirati podaci.