Magnetski tok

...
...

Nanoweber
1000000000
Microweber
1000000
Milliweber
1000
Weber
1

Volt drugi
1
Teslin kvadratni metar
1
Maxwell
100000000
Gaussov kvadratni centimetar
100000000

Kvant magnetnog fluksa
4,84×1014
Klikom na vrijednost podataka sa desne strane automatski će se kopirati podaci.