Pretvarač dužine

...
...

Metric

Kilometar
1
Meter
1000
Decimetre
10000
Centimetar
100000
Milimetar
1000000
Micrometre
1000000000
Nanometar
1012
Angstrom
1013

Britanci / Amerikanci

Liga
0,21
Mile
0,62
Furlong
4,97
Lanac
49,71
Rod
198,84
Dvorište
1093,61
Foot
3280,84
Veza
4970,97
Ruka
9842,52
Inč
39370,08
Linija
393700,79
Mil
39370078,74
Thou
39370078,74

Nautički

Morska milja
0,54
Fathom
546,81

Astronomski

Parsec
3,24×10-14
Svjetlosna godina
1,06×10-13
Astronomska jedinica
6,68×10-9
Light minute
5,56×10-8
Svjetlo drugo
3,34×10-6
Klikom na vrijednost podataka sa desne strane automatski će se kopirati podaci.