Jačina magnetnog polja

...
...

Amper po metru
79,58
Amper-okret po metru
79,58
Oersted
1
Gilbert po metru
100

Klikom na vrijednost podataka sa desne strane automatski će se kopirati podaci.