Količina pretvarača supstance

...
...

Milimole
1000
Mole
1
Kilomole
10-3

Krtica od funte
2,2×10-3
Klikom na vrijednost podataka sa desne strane automatski će se kopirati podaci.