Magnetomotive Force

...
...

Ampere okret
1
Gilbert
1,26
Klikom na vrijednost podataka sa desne strane automatski će se kopirati podaci.