Area Converter

...
...

Metric

Kvadratni kilometar
10-6
Hektar
10-4
Jesu
0,01
Kvadratni metar
1
Kvadratni decimetar
100
Kvadratni centimetar
10000
Kvadratni milimetar
1000000
Kvadratni mikrometar
1012
Kvadratni nanometar
1018

Britanci / Amerikanci

Township
1,07×10-8
Kvadratna milja
3,86×10-7
Domaćinstvo
1,54×10-6
Acre
2,47×10-4
Rood
9,88×10-4
Kvadratna šipka
0,04
Square
0,11
Kvadratno dvorište
1,2
Kvadratna stopa
10,76
Kvadratni inč
1550

Japanski

Tsubo
0,3
Cho
100,83
Tann
1008,33
Se
10083,33

Ostalo

Metrički dunam
10-3
Kiparski dunam
7,47×10-4
Irački dunam
4×10-4
Grčka stremma
10-3
Nogometno igralište
1,4×10-4
Klikom na vrijednost podataka sa desne strane automatski će se kopirati podaci.