Pretvarač električnog otpora

...
...

Nanoohm
1000000000
Microohm
1000000
Milliohm
1000
Ohm
1
Kiloohm
10-3
Megaohm
10-6
Gigaohm
10-9

Abohm
1000000000
Volt po amperu
1

Klikom na vrijednost podataka sa desne strane automatski će se kopirati podaci.