Pretvarač električne struje

...
...

Nanoampere
1000000000
Microampere
1000000
Milliampere
1000
Ampere
1
Kiloampere
10-3
Megaampere
10-6
Gigaampere
10-9

Abampere
0,1
Coulomb u sekundi
1

Klikom na vrijednost podataka sa desne strane automatski će se kopirati podaci.