Pretvarač težine

...
...

Metric

Tona
0,01
Kilonewton
0,11
Kilogram
11
Hektogram
110
Gram
11000
Carat
55000
Centigram
1100000
Milligram
11000000
Mikrogram
11000000000
Nanogram
1,1×1013
Jedinica atomske mase
6,62×1027

Kineski

Tael
26464,3
Ku ping
26797,96

Avoirdupois (SAD)

Long ton
9,84×10-4
Kratka tona
1,1×10-3
Dugačka stoteška
0,02
Kratka stoteška
0,02
Stone
0,16
Funta
2,2
Unce
35,27
Dram
564,38
Zrno
15432,35

Japanski

Koku
5,54
Kann
266,64
Kinn
1666,5
Monnme
266640,2

Troy

Funta
2,68
Unce
32,15
Pennyweight
642,95
Carat
4877,56
Zrno
15432,36
Mite
308616,4
Doite
7406796

Starošvedski

Skeppspund
0,01
Lispund
0,12
Skålpund
2,35
Mark
4,71
Uns
35,84
Lod
75,18
Klikom na vrijednost podataka sa desne strane automatski će se kopirati podaci.