Pretvarač radioaktivnog raspada

...
...

Becquerel
1
Kilobecquerel
10-3
Megabecquerel
10-6
Gigabecquerel
10-9
Terabecquerel
10×10-13

Curie
2,7×10-11
Dezintegracije u minuti
60
Rutherford
10-6
Klikom na vrijednost podataka sa desne strane automatski će se kopirati podaci.